دکمه سر دسته کام (دکمه تریپ تا مدل 91)

250,000 ریال

فابریک خودروهای پژو 206 و 207i  کاربرد جهت نصب در انتهای دسته برف پاک کن به عنوان دکمه تریپ (موردنیاز صفحه نمایش کامپیوتر سفر) جهت نصب در انتهای دسته چراغها برای فعال/غیرفعال کردن سنسور نور (مورد نیاز سنسور نور و باران)

خرید کنید اطلاعات بیشتر